Tallózó
P. Horváth László 1969-2007 között
megjelent versesköteteiből tallózik.
Készült 2007. november.